Corporate Business School

instruire continuă a angajaților Dvs.

De ce companiile autohtone investesc atât de rar în instruirea angajaților săi?

Programul Corporate Business School permite instruirea calificată a personalului și soluționează toate problemele menționate mai sus.

Fluctuația personalului

Din cauza schimbării permanente a cadrelor umane, efectul instruirii scade pe parcurs.

Întreruperea procesului de lucru

Majoritatea companiilor nu își pot permite întreruperea zilei de muncă a angajaților. Prin urmare, 90% de cadre din Moldova nu au fost niciodată instruiți în domeniul afacerilor.

Lipsa resurselor financiare

Un număr nimic pot să-și permită un departament pentru instruirea personaluli cu formatori profesioniști.

Lipsa de timp

Majoritatea proprietarilor de afaceri nu au timp suficient pentru a face față procesului de organizarea a unei instruiri corporative.

Program individual 

O școală de instruire proprie

Proces continuu

de instruire

Preț mai mic decât pentru trainingurile obișnuite

Ce obțineți?

Cei mai buni formatori

Online suport 24/7

Analiza

Specialiștii noștri analizează activitatea companiei DVS, identificând necesitățile instruirii.

Program de lungă durată

În funcție de rezultatele analizei efectuate, elaborăm un program de instruire continuu separat în module. Acestea se desfășoară lunar, luând în considerație grafic comod pentru angajații companiei. 

Instruire la zi 

Angajații Dvs. sunt instruiți de ce mai buni business formatori. Noi alegem cele mai eficiente forme de instruire și aplicăm metode de învățare avansate.

Teme pentru acasă

La finele fiecărui modul participanții primesc teme pentru acasă. Ei aplică toată informația însușită și toate instrumentele primite în timpul instruirii. Apoi discută cu formatorii tot ce le-a reușit și ce a eșuat și din ce cauză.

Monitorizare permanentă

Efectuăm analiza rezultatelor obținute, petrecem testarea finală pentru evaluarea cunoștințelor obținute, precum și pentru stabilirea viitorilor pași.

Suport online

De-a lungul perioadei de instruire, participanții sunt conectați la grupul online. Ei dau întrebări formatorilor, analizează situațiile de lucru complicate, obțin diferite “găselnițe” la tema abordată în timpul instruirii.

Cum funcționează?

De ce e nevoie de instruire ?

Personal motivat

Dvs. motivați personalul și educați angajați care VOR să aducă mai mult profit companiei.

Schimbarea personalului nu vă deranjează

DVS obțineți un mecanizm clar pentru instruirea și formarea persoanelor noi venite. De la bun început aceștia sunt instruiți la nivel înalt și ajung la locul de muncă deja bine pregătiți.

Creșterea profitului

Un sistem înalt de instruire oferă personal calificat care ȘTIE cum să aducă profit mai mare companiei.

"

"

Temele posibile pentru instruire

Customer Service

 • Tehnologii eficiente de comunicare cu clienții
 • Cum discutăm cu fiecare client «în limba» lui
 • Lucrul recepției la «perfecție»
 • Conflict-handling, lucrul cu agresivitatea
 • Comunicare telefonică eficientă
 • On-line/email support

Vânzări

 • Tehnologii eficiente de vânzări pentru managerii începători
 • Tehnologii eficiente de vânzări pentru managerii Advanced Level
 • Tehnologii eficiente de vânzări pentru managerii Expert Level (0% teorie)
 • «NU» training, lucrul cu obiecțiile
 • Specificul vânzărilor B2B
 • Specificul vânzărilor în sală
 • Vânzări la telefon
 • De la contact rece la relații calde cu clienții
 • Oferta comercială în calitate de vânzător la distanță
 • Vânzări active «în teren»
 • Comunicarea scrisă în vânzări
 • Business simulare «Sales Bomb»

Productivitatea și muncă în echipă

 • Time managemet
 • Stress management
 • Ora de vârf: creșterea productivității personale
 • Public speaking
 • Crearea prezentărilor supertari pentru întâlniri importate


Perioada de instruire. Variante posibile

6

luni

3

12

luni

luni

Vom face un audit al companiei și al necesităților legate de instruire. Dvs. veți primi un plan individual de instruire de lungă durată, precum și metode de realizare a acestuia.

Rezervați

o consultare

Se poate, dar :

În Moldova lucrează în jur de 25 de business formatori. Toți sunt angajați în câmpul muncii. Prin urmare, angajarea unui formator este o sarcină extrem de dificilă. Știm asta sigur, am căutat.

Este foarte greu

Formatorii cu experiență costă foarte scump și au cerințe destul de mari privind remunerarea lor, locul de muncă și pachetul social. Pe lângă asta, mai au nevoie permanent de investiții pentru sporirea propriului nivel de pregătire și pentru acumularea noilor cunoștințe.

Este foarte scump

Un formator calificat are o specializare îngustă. Dacă instruiește în mai multe domenii odată, se isprăvește slab cu fiecare dintre ele. Ați merge la un medic care tratează absolut toate bolile?

Unde–i unul, nu-i putere

Știm ce gânduri aveți acum...

De ce să nu angajăm un formator propriu?

De ce e nevoie de o instruire continuă, dacă pot din când în când să merg la traininguri?

Costul unui training individual cu o durată similară este de 2-3 ori mai scump. Cel puțin.

Preț

Efectuăm o analiză majoră până la și după training. Testăm participanții la finele fiecărui modul și, dacă e necesar, revizuim programul de instruire și îl modificăm, luând în calcul rezultatele testării.

All inclusive

Angajații se obișnuesc cu faptul că instruirea nu este un proces de scurtă durată, ci unul continuu. Angajaților li se dezvolta o deprindere pentru dezvoltarea continuă în plan profesional.

Tendință generală

-Nu vă este teamă că veți instrui personalul Dvs. și ei vor pleca?

-Mi-e teamă că nu o voi face și ei vor rămâne .

Аnna

(022) 227-229

ab@sbc.md

Olga

079 409 496

savva@sbc.md

Contacte